แอลกอฮอล์ สาระเบื้องลึก

แอลกอฮอล์ สาระเบื้องลึก
แอลกอฮอล์ สาระเบื้องลึก

แอลกอฮอล์ สาระเบื้องลึก

แอลกอฮอล์ สาระเบื้องลึก น้ำเมาที่ได้จากผู้กระทำลั่นสารบางจำพวก เป็นต้นว่า เอทิลแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำเมาหมายถึงน้ำเมาที่เกิดขึ้นมาจากการดองหรือแช่ให้กำเนิดสารบางชนิด เมื่อดื่มแล้วสารนั้นจะออกฤทธิ์กดระบบประสาทศูนย์กลาง

แม้ดื่มไม่มากมายบางทีอาจรู้สึกบรรเทาเนื่องด้วยสารกดจิตไร้สำนึกที่รอควบคุมตัวเองทำให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น แต่ว่าเมื่อดื่มมากขึ้นก็จะกดสมองรอบๆอื่นๆทำให้เสียการทรงตัว กล่าวไม่ชัดเจน จนถึงถึงแม้ว่าจะสลบท้ายที่สุด อีกทั้งเหล้ารวมทั้งน้ำจันทร์เรียกโดยภาษาพูดว่า “สุรา,เบียร์สด’

ประเทศต่างๆได้วางกฎที่ต้องปฏิบัติสำหรับเพื่อการผลิต แนวทางการขาย รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์ อาทิเช่น ข้อบังคับที่ระบุอายุอย่างน้อยสำหรับคนที่สามารถบริโภคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งแตกต่างในแต่ละประเทศ อย่างเช่น อายุไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 16 ปีสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ออสเตรียรวมทั้งสวิสเซอร์แลนด์, ไม่น้อยกว่า 20 ปีในประเทศไทย หรือเปล่าต่ำลงมากยิ่งกว่า 21 ปีในอเมริกา

การบริโภคอีกทั้งเหล้าและก็สุราเมรัยเป็นข้อกำหนดในข้อเหล้าเมรยมัชปมาทัฏฐานหรือข้อที่ 5 ที่ศีลห้าของศาสนาพุทธ ซึ่งว่า เหล้าเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ แปลได้ว่า พวกเราจะรักษาศีลโดยเว้นจากการบริโภคเหล้ายาเมาอันเป็นที่ตั้งที่ความประมาทและไม่มีความระมัดระวัง SA Gaming

การสร้าง

วิธีการทำสุราเมรัยอาศัยยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ น้ำเมาผลิตได้จากวัตถุดิบทุกสิ่งที่มีน้ำตาล แม้กระนั้นมีชื่อเรียกนานับประการ น้ำเมาทำมาจากน้ำตาลตาลโตนดเรียกว่าน้ำตาลเมาหรือตวาก จากน้ำตาลขององุ่นเรียกว่าเหล้าองุ่น ฯลฯ

มนุษย์ยังรู้จักใช้เชื้อรา (บางประเภท) แปลงแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแป้ง อย่างเช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ สามารถใช้ผลิตน้ำเมาได้ สาโท น้ำขาว อุ รวมทั้ง กระแช่ ผลิตขึ้นมาจากแป้ง หากต้องการจะให้มีฤทธิ์แรงขึ้นก็นำเอาไปกลั่นเป็นเหล้า ต่อไปสามารถนำไปดื่มหรือนำไปหมักหรือบ่มถัดไป

เภสัชวิทยาของสุรา

สุรามีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ หากว่าในสุราจำพวกต่างๆยังมีสารอื่นๆที่นำไปสู่เอกลักษณ์ของสุราประเภทนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราที่เอามาดองกับสมุนไพรเพื่อแต่งสี กลิ่น รสแล้วก็คุณประโยชน์ pg slot

อย่างเช่น สุราดองยาของไทย สุราเซี่ยงชุนของจีน สุราแคมขว้างรี ของอิตาลี ฯลฯ สารแต่งพวกนี้เมื่อดื่มในจำนวนมาก หรือ ติดต่อกันนาน ก็บางทีอาจมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้กินได้ แต่ว่าเมื่อดื่มในระยะรุนแรง อาการต่างๆของผู้ดื่มถือได้ว่ามีต้นเหตุมาจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทั้งปวง

แอลกอฮอล์เป็นของเหลว ใส ระเหยได้ง่าย ละลายน้ำเจริญ มีกลิ่นเฉพาะบุคคล แล้วก็ ติดไฟได้ง่าย แอลกอฮอล์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน แล้วก็ ออกสิเจน มีฤทธิ์กดระบบประสาทศูนย์กลาง ความร้ายแรงของการออกฤทธิ์ขึ้นกับจำนวนของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในกระแสเลือด แอลกอฮอล์ที่กินได้ เป็นแอลกอฮอล์จำพวกเอทิล

ส่วนแอลกอฮอล์ประเภทอื่นล้วนรับประทานมิได้ แล้วก็เป็นพิษต่อสถาพทางร่างกายมากยิ่งไปกว่าเอทิล หากเอาแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ยกตัวอย่างเช่น เมทานอลมาผสมเป็นสุรา รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ปวดศรีษะ ตามัว กระทั่งบอด รวมทั้งถึงขั้นตายได้

เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปผ่านกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็ก แอลกอฮอล์ในสุราจะถูกซึมซับไปสู่กระแสเลือดและก็กระจัดกระจายไปทั่วร่างกาย เมื่อทานอาหารมาก่อน แอลกอฮอล์ใช้เวลา 1 ถึง6 ชั่วโมง ก็เลยจะถูกซับไปถึงระดับสูงสุดในเลือด แม้กระนั้นหากดื่มเหล้าเวลาที่ท้องว่าง

แอลกอฮอล์ใช้เวลาถูกซึมซับสู่ ระดับสูงสุดในเลือด เพียงแต่ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง แอลกอฮอล์ภายในร่างกายถูกกำจัดโดยตับเป็นส่วนมาก (95 เปอร์เซ็นต์) ที่เหลือถูกขับออกทางลมหายใจ เยี่ยว เหงื่อ อุจจาระ นม รวมทั้งน้ำลาย

แอลกอฮอล์ทำให้เส้นเลือดขยายตัว มีการสูญเสียความร้อนจากร่างกาย แอลกอฮอล์ในจำนวนมากทำลายเยื่อบุกระเพาะของกินนำมาซึ่งอาการอักเสบแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะได้ แอลกอฮอล์ยังมีฤทธิ์ขับเยี่ยว

คนที่ดื่มเหล้าก็เลยฉี่บ่อยมาก สูญเสียน้ำและก็รู้สึกอยากกินน้ำมากมายในเวลาถัดมา อีกประการหนึ่ง บรรยากาศวงสุรา รวมกับพลังงานที่ได้จากสุรา มักทำให้ผู้ดื่มไม่เคยรู้สึกต้องการของกิน สล็อต

ด้วยเหตุนี้คนที่ดื่มเหล้าเป็นนิจก็เลยบางทีอาจขาดสารอาหารได้ ที่สำคัญแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความทรุดโทรมที่เนื้อตับ คนดื่มเหล้าก็เลยได้โอกาสเป็นตับอักเสบมากยิ่งกว่าคนไม่รับประทานแล้วก็บางทีอาจปรับปรุงไปถึงกับขนาดตับวายได้

สุรากับคน

มีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับฤทธิ์ของสุราและก็แอลกอฮอล์ ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง คนที่นิยมดื่มก็มักอ้างฤทธิ์อันเป็นคุณของสุราหรือแอลกอฮอล์มาบดบังฤทธิ์ที่นำไปสู่โทษซึ่งมีมากยิ่งกว่าหลายเท่านัก

อาทิเช่น แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้จริงแม้กระนั้นไม่อาจจะทำลายไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิที่ผสมปนเปมาพร้อมกับกับแกล้มดิบๆสุกๆได้ และก็ยิ่งไม่อาจจะฆ่าพยาธิ์ตัวแก่ในไส้ได้ หรืออีกแบบอย่างหนึ่ง แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขยายเส้นโลหิต ผู้นิยมดื่มก็มักอ้างถึงว่าดื่มเหล้าเพื่อเลือดลมดี ซึ่งก็เป็นจริงเมื่อดื่มเหล้าในจำนวนน้อย (ถึงน้อยมาก) แต่ว่าเมื่อดื่มเหล้ามากมาย

แอลกอฮอล์จะกดระบบประสาทศูนย์กลาง ทำให้พูดจาไม่ชัดเจน ทรงตัวทุกข์ยากลำบาก สายตาขุ่นมัว ไม่มีสติ โรคตับแข็ง และก็บางทีอาจทำให้เป็นอันตรายนานับปการต่อผู้ดื่มแล้วก็คนที่อยู่รอบข้าง นอกจากแล้วการดื่มสุรามากมายจะก่อให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการดำรงชีวิตทุกวันลดน้อยลง ดังเช่นว่า การขับรถยนต์ การทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ฯลฯอาจก่อให้ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ นำไปสู่การเสื่อม รวมทั้งการถึงแก่กรรมของเซลล์ การบูรณะส่วนที่ผุพังของเซลล์ต่างๆกลุ่มนี้ ส่งผลทำให้องค์ประกอบของเซลล์ตับผิดรูปผิดร่าง ซึ่งเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง joker gaming

ลักษณะของคนที่เป็นโรคตับอักเสบนี้จะนานับประการ ตั้งแต่ไม่มีอาการ มีลักษณะในระดับน้อย จนกระทั่งอาการร้ายแรงจนกว่าเสียชีวิตได้ โดยปกติอาการมักมีเมื่อยเรียกตัว ไม่อยากอาหาร อาเจียนคลื่นไส้ น้ำหนักลด อึดอัดในท้อง แล้วก็ตัวเหลืองตาเหลือง บางรายจับไข้สูงร่วมด้วย

เมื่อตรวจสุขภาพชอบพบว่ามีตับโตรวมทั้ง กดเจ็บ ราวๆ 1 ใน 3 จะเจอม้ามโต ในรายที่เป็นร้ายแรงจะเจอภาวการณ์ท้องบวมน้ำ เลือดไหล แขนขาบวม แล้วก็มีลักษณะงงมาก เพราะสมองร่วมด้วยได้ ถึงแม้เมื่อหยุดบริโภคแอลกอฮอล์ไปแล้ว จะก่อให้อาการตัวเหลืองตาเหลือง ท้องบวมน้ำ หรือสภาวะงงเต็กดียิ่งขึ้นก็ตาม

แม้กระนั้นแม้ยังบริโภคแอลกอฮอล์ถัดไปอีก ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของตับถัดไปได้เรื่อยในบางรายกว่าจะฟื้นจากการอักเสบจะต้องใช้เวลานานมากมายราวๆ 6 เดือน หรือมากยิ่งกว่า ภาวการณ์นี้จัดได้ว่าเป็นสภาวะพื้นฐานที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการเกิดโรคตับแข็งในช่องทางถัดไป

โรคตับแข็ง

ถ้าเกิดการบริโภค แอลกอฮอล์ยังเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เซลล์ตับจะมีการถูกทำลายมากเพิ่มขึ้น สุดท้าย ตับจะฝ่อ เกิดภาวะที่เรียกว่า โรคตับแข็ง โดยมากแล้ว ใช้เวลานานราว 10 ปี คนที่เกิดภาวะนี้ จะมีลักษณะอาการไม่อยากกินอาหารซูบผอม ลักษณะแบบคนไม่ได้กินอาหาร อ่อนแรง เลือดไหลง่าย

กำเนิดรอย บอบช้ำเรียกตัวได้ง่าย เมื่อเกิดภาวะโรคตับแข็ง จะก่อให้การไหลเวียนของเลือดในตับ เป็นไปด้วยความยากแค้น ทำให้ความดันในเส้นเลือดสูงมากขึ้น กำเนิดเส้นโลหิตโป่งพอง บางทีอาจเป็นในรอบๆหลอดของกิน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการอ้วกออกมาเป็นเลือด

นอกนั้น ยังมีผลให้เกิดภาวะน้ำในท้องเพิ่มมากขึ้น ท้องจะบวมน้ำ ปกติแล้วตับจะปฏิบัติหน้าที่กำจัดของเสียภายในร่างกาย เมื่อเกิดภาวะโรคตับแข็ง จะมีผลให้ตับปฏิบัติภารกิจนี้ได้ไม่ดี ผลปรากฏว่าก็คือ ภาวการณ์ตับวาย รวมทั้งรูปแบบการทำงานของสมองงงงันได้ jokerslot

แม้โรคตับแข็งจะเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอย่างสม่ำเสมอก็ตาม แต่ว่าแม้ได้รับการดูแลรักษาที่สมควร ร่วมไปกับการหยุดดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด อาจจะส่งผลให้การดำเนินของโรคหยุด ลงได้ ทำให้ภาวะลักษณะการทำงานของร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

โรคเส้นโลหิตในสมองและก็เส้นโลหิตหัวใจ

แอลกอฮอล์จะมีผลให้ภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บริโภคตั้งแต่ 3 ดริงก์ต่อวัน ซึ่งถ้าหากยังมีการบริโภคโดยตลอดในลักษณะแบบนี้ไปนานๆจะเป็นต้นเหตุหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดโรคความดันเลือดสูงได้

นอกเหนือจากนั้นแล้ว แอลกอฮอล์ยังส่งผลให้คอเลสเทอคอยล แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงมากขึ้นอีกด้วย จึงมีโอกาสเสี่ยงสำหรับการเกิดโรคเส้นโลหิตตัน อีกทั้งในสมองรวมทั้งหัวใจ ทั้งยังแอลกอฮอล์ยังเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง

บางคราวอาจจะก่อให้กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างคงทนได้ ทำนองว่า 1 ใน 3 ของผู้เจ็บป่วยที่เป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดจากการบริโภค แอลกอฮอล์ในจำนวนที่มาก อาจส่งผลให้การเต้นของชีพจรไม่ปกติได้ ถึงแม้ในคนที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนก็ตาม

การนอน

ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยมีความเห็นกันว่า แอลกอฮอล์ช่วยให้หลับสนิท และก็หลายๆคนบริโภคแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยทำให้ตัวเองหลับเจริญขึ้นเสมอๆ เรื่องจริงแล้ว แอลกอฮอล์ส่งผลต่อการนอนมากยิ่งกว่าที่คิดเป็นแอลกอฮอล์ ทำให้มีความรู้สึกง่วงนอนได้จริง

เมื่อเริ่มดื่มในขั้นแรกๆต่อจากนั้น เมื่อแอลกอฮอล์ไปสู่ร่างกาย รวมทั้งถูกเผาผลาญโดยตับ จะก่อให้กำเนิดสารเคมีตัวใหม่ ซึ่งสารเคมีตัวนี้ ส่งผลกระตุ้นสมองก่อให้เกิดการตื่น เกมส์สล็อต

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในครึ่งคืนแรกของการนอนบางครั้งอาจจะหลับได้ด้วยเหตุว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ แม้กระนั้นประสิทธิภาพการนอนในตอนครึ่งคืนหลัง จะถูกก่อกวนเป็นอย่างมาก รวมทั้งเมื่อมีการใช้แอลกอฮอล์เสมอๆแต่ละวัน จะมีผลให้เกิดภาวะติดแอลกอฮอล์ขึ้น

โน่นเป็น เมื่อมิได้ดื่ม หรือลดจำนวนการดื่มลง จะมีผลให้กำเนิดอาการนอนไม่หลับ ฝันร้าย กระวนกระวาย กระทั่งจะต้องหันมาพึ่งแอลกอฮอล์ เพื่อหยุดอาการกลุ่มนี้ จนกระทั่งแปลงเป็นวงจรของการต่อว่าดแอลกอฮอล์ไป

นอกเหนือจากนี้ แอลกอฮอล์ยังส่งผลให้สมอง ที่เกี่ยวเนื่องกับการนอนนั้นเสื่อมลง ทำให้ท่านภาพการนอนด้อยตามไปด้วย แม้ว่าจะหยุดดื่มและจากนั้นก็ตาม ก็เลยสรุปได้ว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยการนอนนั้น กลับจะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กำเนิดโรคนอนไม่หลับตามมาได้

แอลกอฮอล์นำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการ ด้านจิตได้

คนที่บริโภคแอลกอฮอล์กระทั่งติดนั้น บางทีอาจกำเนิดอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงคนมากล่าวต่อว่าต่อขาน ส่งผลให้เกิดอาการกลัว ระแวง กักคุมเองมิได้ หรืออาจมีอาการงวยงง เพ้อ จำเวลา สถานที่ แล้วก็บุคคลมิได้ จำช่วงเวลากลางวันงงกับช่วงกลางคืน จำคนที่อยู่รอบข้างสนิทสนมมิได้ จิตหลอน เห็นภาพต่างๆที่ทำให้กลัว

อาการกลุ่มนี้ มักเกิดขึ้นภายหลังจากหยุดหรือลดจำนวนการบริโภคแอลกอฮอล์ลง ด้านใน 1 – 3 วัน บางรายบางทีอาจกำเนิดอาการชักพามาก่อน ถ้าอาการพวกนี้ขึ้น จะเป็นตัวแสดงว่า สมองได้รับพิษจากแอลกอฮอล์ถึงระดับที่ร้ายแรงแล้ว Slot

อัพเดทล่าสุด : 22 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)