วันเด็ก มีอะไรบ้างนะ

วันเด็ก มีอะไรบ้างนะ
วันเด็ก มีอะไรบ้างนะ

วันเด็ก มีอะไรบ้างนะ

วันเด็ก มีอะไรบ้างนะ วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ ที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กหนแรกช่วงวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ สล็อต

กระทั่งในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค. โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อชวนไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563

โดยมีใจความว่า วิชาความรู้แล้วก็คุณความดีเป็นฐานรากสำคัญของ คุณความดีความก้าวหน้าทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจะต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนอบรม ให้ถึงและวิชาความรู้รวมทั้งคุณความดี

เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์คุณความดีความรุ่งโรจน์ ให้แก่ตนและก็แก่ส่วนกลาง พระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

การจัดงานวันเด็ก

ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นคำสาบานเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก

เมืองไทยได้รับข้อแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อผลักดันให้พสกนิกรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ joker gaming

ในเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อไตร่ตรอง ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเวลานี้

ถัดมาตอนวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติการ ส่วนของรายจ่ายสำหรับในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองลอตเตอรี่มาดำเนินการ

ด้วยเหตุดังกล่าว ในวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 เมืองไทยก็เลยมีงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมา ทางการได้ระบุวันจันทร์แรกของตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และก็จัดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2508

ห้องประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นต้องกันว่า เหมาะที่จะเสนอแปลงวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในตุลาคม เมืองไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกมากมาย เด็กไม่สบายสำหรับในการมาร่วมงาน

ประการถัดมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ดูแล ก็เลยไม่อาจจะพาเด็กของตัวเองไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ขัดข้อง ทั้งยังการที่กำหนดให้วันเด็กจะต้องจัดในตอนต้นปี แปลว่า ทุกภาคส่วนของประเทศจำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่กับเด็กเป็นลำดับต้นๆ

คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบดังที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ระบุวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2508 ประกาศเปลี่ยนแปลงงาน พบปะสังสรรค์ วันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุฉะนี้ก็เลยทำให้ปี พุทธศักราช 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศแปลงได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติก็เลยได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกทีใน พุทธศักราช 2509 รวมทั้งจัดบ่อยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ slotxo

เรื่องราววันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของต.ค. พุทธศักราช2498 ตามข้อเสนอแนะของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสมาพันธ์เพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติที่องค์การสหประชาชาติ

ทำให้วันดังที่กล่าวมาแล้วเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงจุดสำคัญของเด็กและก็เยาวชน รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆรู้เรื่องหน้าที่และก็รู้จักหน้าที่สำหรับเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะราษฎรโลก ทำให้ทั้งโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการตั้งแต่แมื่อนั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช2498 ตามความเห็นชอบขององค์การสหประชาชาติ ถัดมาคณะรัฐมนตรีมีข้อคิดเห็นว่า ตอนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับหน้าฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สบายต่อการจัดงาน

ทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงาน ที่ผู้ดูแลไม่สามารถที่จะพาลูกหลานมาร่วมงานได้ ก็เลยเสนอให้เปลี่ยนแปลงมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของม.ค.แทน โดยเริ่มประกาศใช้หนแรกใน พุทธศักราช2508 จวบจนถึงเดี๋ยวนี้ pg slot

ที่ไปที่มาของวันเด็กสากล

เมื่อปีพ.ศ. 2498 ได้กำเนิดคำสาบานกล่าวถึงสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วทั้งโลกกำเนิดความกระตือรือร้น และก็คิดเห็นเช่นเดียวกันว่าควรให้ความใส่ใจแก่เด็กๆของตนเองเพิ่มมากขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่างๆเป็นไปอย่างมากมาย

ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่างๆทั้งโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยระบุกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศในเวลานั้นมีต้นแบบที่คล้ายกันเป็นส่วนมาก โดยยึดหลักการให้ความเอาใจใส่แก่เด็กเป็นจุดหมายหลักโดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญ อย่างเช่น พิพิธภัณฑสถาน สภานิติบัญญัติ ฯลฯ ให้เด็กๆได้เข้าชมแล้วก็ศึกษาเล่าเรียน บางที่จัดแจงแสดงมหรสพ มีการแจกของกิน ชิงชัยเกม แจกของขวัญ อื่นๆอีกมากมาย ถัดมางานนี้ได้รับจุดสำคัญทั่วทั้งโลกก็เลยได้จัดกันแพร่หลายมาถึงตอนนี้

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญนาชูรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในช่องทางวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นหนแรก เมื่อ พุทธศักราช 2499 ในยุคที่จอมพล แปลก พิบูลการรบ ครองตำแหน่งนายกฯ รวมทั้งตั้งแต่ พุทธศักราช 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งครอบครองตำแหน่งนายกฯ ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ ก็เลยได้นับว่าเป็นจารีตสืบไปมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกฯไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติบ่อยๆทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กหนแรกใน พุทธศักราช2499 ยุคจอมพลแปลก พิบูลการศึก แล้วก็งดไปถึง 2 ปี SA Gaming

จนกว่าถัดมา พุทธศักราช2502 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครองตำแหน่งเป็นนายกฯ ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกที นับจากนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งนาชูรัฐมนตรีทุกยุคปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับคำขวัญวันเด็กรายปี 2564 โดยนายกฯ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อยเป็น”เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยจงรักภักดีมีคุณงามความดี”

กิจกรรมวันเด็ก 2564 ยังจัดได้หรือเปล่า

ในทุกๆปี เด็กๆชอบรอวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากว่าเป็นวันที่หน่วยราชการและก็เอกชน พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมวันเด็กอย่างประดิษฐ์ มีอีกทั้งการเล่นเกมเพื่อฝึกฝนให้เด็กกล้าแสดงออก รูปภาพ

รวมทั้งมีส่วนร่วมสำหรับในการแก้ไขปัญหา มีการจัดแจงแสดง รวมทั้งโซนของกินและก็เครื่องดื่มที่มอบให้เด็กๆอีกเพียบเลย ส่วนสถานที่สำคัญทางการแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เปิดให้เด็กเข้าชมฟรีอีกหลายที่

แม้กระนั้นสำหรับวันเด็ก 2564 ในบางพื้นที่บางทีอาจไม่อาจจะดำเนินกิจกรรมดังเช่นเดิมได้ เพราะศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศสั่งห้ามจัดงานกิจกรรมงานวันเด็ก

ใน 28 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด เป็นต้นว่า ตาก, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดนครนายก, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี, สุพรรณ, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, เมืองจันท์, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง รวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกจากรายนามพวกนี้ ยังสามารถจัดงานได้ ก็แค่ควรมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่ง ศบค. ชี้แนะว่า แม้เป็นได้ควรจะเลี่ยงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพราะว่าจะมีเด็กรวมทั้งผู้ดูแลเยอะแยะ มารวมตัวกันในพื้นที่ยัดเยียด การสัมผัสข้าวของต่างๆด้วยกัน อาจส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19

ถึงแม้ “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็กๆในหลายพื้นที่บางทีอาจไม่อาจจะร่วมกิจกรรมบันเทิงใจๆได้ตัวอย่างเช่นเดิม รวมทั้งจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมตามวิถี New Normal แต่ว่าเมื่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ก็จะสามารถกลับมาจัดงานวันเด็กได้อีกทีอย่างไม่ต้องสงสัย

ย้อนที่มารวมทั้งส่องคำขวัญนายกรัฐมนตรี

ปีนี้ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศบค.) ได้สั่งห้ามจัดงานกิจกรรมวันเด็กใน 28 จังหวัดที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด ระหว่างที่จังหวัดอื่นก็ได้ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม

ส่วนทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นเลิศในสถานที่ยอดนิยมสำหรับเพื่อการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ก็ไม่มีการจัดงาน แต่ว่าพล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์อร่อย ยังคงให้ผู้แทนเด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ก่อนถึงวันจริง แล้วก็เผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอให้ทั่วทั้งประเทศได้รับดูแทน เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรควัววิด-19

ถ้าเกิดนับถึงปีนี้ เมืองไทยมีคำขวัญวันเด็กจากนายกฯมาแล้ว 18 คน ปริมาณรวมแล้ว 57 คำขวัญ ซึ่งมีคำว่าชาติ 18 คำ คำว่าวินัย 14 คำ ความดี 12 คำ เรียนรวมทั้งศึกษาเล่าเรียนรวม 15 คำ รวมทั้งสามัคคี 10 คำแม้กระนั้น คำว่า “ระบบประชาธิปไตย” ปรากฎในคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี เพียงผู้เดียวแค่นั้น เป็นนายชักชวน หลีกภัย รวมทั้งคำขวัญวันเด็กในปีนี้ นับว่าเป็นทีแรกที่มีคำว่า ซื่อสัตย์ภักดี อยู่ในคำขวัญด้วย Slot

อัพเดทล่าสุด : 20 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)