ปีอธิกสุรทิน ทำไมต้องมี

ปีอธิกสุรทิน ทำไมต้องมี
ปีอธิกสุรทิน ทำไมต้องมี

ปีอธิกสุรทิน ทำไมต้องมี

ปีอธิกสุรทิน ทำไมต้องมี เมื่อกล่าวถึงคำว่า อธิกวาร เดือนอธิกมาส และก็ ปีอธิกสุรทิน เป็นได้ว่าคนประเทศไทยส่วนมาก UFABET

ในขณะนี้อาจจะไม่ทราบความหมายของคำพวกนี้ เพราะว่าเป็นคำที่สื่อความหมายเข้าใจยาก และก็เป็นคำที่มิได้ใช้หลายครั้งในชีวิตประจำวัน

คำอีกทั้งสามคำพวกนี้เกี่ยวกับปฏิทิน หรือการนับวันเดือนปี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในวัฒนธรรม

วันนี้ พวกเราก็เลยอยากได้ชี้แจงความหมาย ของคำกลุ่มนี้ พอเพียงเป็นสรุป เพื่อผู้ที่ ยังไม่เคยรู้คำกลุ่มนี้ รู้เรื่องความหมาย เมื่อได้ยินหรืออ่านเจอคำดังที่กล่าวมาแล้วใน สื่อต่างๆ

ทำความรู้จัก

ปีอธิกสุรทิน อะ-ทิก-กะ-สุ-ระ-ทิน (อธิก (เกิน) + สุร (ดวงตะวัน) + ทิน (วัน); จากภาษาบาลี อธิกสูรทิน (อธิก + สูร + ทิน), รัสสะ “สระอู” ให้สั้นลงเป็น “สระอุ”) เป็นปีที่มีการเพิ่มหนึ่งวัน (หรือหนึ่งเดือนในกรณีของปฏิทินสุริยจันทรคติ) เพื่อปฏิทินสอดคล้องกับปีดาราศาสตร์ หรือปีฤดู

เพราะว่าฤดูแล้วก็เหตุทางดาราศาสตร์ไม่ได้กำเนิดซ้ำในจำนวนเต็มวัน ปฏิทินซึ่งมีปริมาณวันในแต่ละปีเหมือนเดิมก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนให้ตรงกับสถานะการณ์ที่ปฏิทินน่าจะติดตามเมื่อเวลาผ่านไป

โดยการคั่นวันหรือเดือนเพิ่มเข้าไปในปีนั้น การเลื่อนก็เลยสามารถทำให้ถูกได้ ปีที่ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน เรียกว่า ปีธรรมดาสุรทิน (common year) pgslot

ดังเช่น ในปฏิทินเกรโกเรียน (ปฏิทินสุริยคติสามัญ) ก.พ.ในปีอธิกสุรทินมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันตามธรรมดา

เพราะฉะนั้น ปีดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็เลยมี 366 วัน แทนที่จะมี 365 วันตามธรรมดา คล้ายคลึงกัน ในปฏิทินฮีบรู (ปฏิทินสุริยจันทรคติ) เดือนจันทรคติที่ 13 มีการเพิ่มเจ็ดครั้งทุก 19 ปี เข้าไปในเดือนจันทรคติสิบสองเดือนในปีธรรมดาสุรทินเพื่อปฏิทินไม่คาดเขยื้อนจากฤดูเร็วเกินความจำเป็น

ที่มาที่ไป

ถ้าหากย้อนอดีตกลับไปตั้งแต่ 800 ปีกลายคริสต์ศักราช ปฏิทินที่ชาวโรมันใช้ในเวลานั้นมี 10 เดือน โดยให้มีนาคมเป็นเดือนแรก แล้วก็ธันวาคมเป็นเดือนท้ายที่สุด รวมยอด 304 วัน slotxo

แต่ว่าเมื่อปฏิทินโรมันนี้ถูกใช้ไปเรื่อยปรากฏว่าฤดูเริ่มไม่ตรงตามปฏิทิน พอเพียงมาในยุคกษัตริย์นูมา ปอมปิเลียส (Numa Pompilius) ราว 700 ปีกลายคริสต์ศักราช ได้มีการระบุเพิ่มเดือนเข้าไปอีก 2 เดือน เป็นมกราคมรวมทั้งก.พ.

จนถึงในยุคกษัตริย์จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) 45 ปีกลายคริสต์ศักราช ก็เลยมีการปรับปริมาณวันในแต่ละเดือนเสียใหม่ โดยให้มีนาคมมี 324 ชั่วโมง แล้วก็เดือนต่อๆไปมี 30 วัน สลับกันไปเรื่อย

กระทั่งมาถึงก.พ.ที่นับเป็นเดือนในที่สุดซึ่งมี 29 วัน รวมเป็น 365 วัน แม้กระนั้นหากปีไหนเป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมี 366 วัน ก.พ.จะมี 30 วัน โดยเรียกปฏิทินนี้ว่า ‘ปฏิทินจูเลียน’ (Julian Calendar)

ถัดมากษัตริย์ออกัสเหม็นตุส ซีซาร์ (Augustus Caesar) ลูกบุญธรรมของจูเลียส ซีซาร์ อยากให้มีชื่อตนเองในปฏิทินด้วย ก็เลยเปลี่ยนแปลงชื่อส.ค.จากเซกตำหนิลิส (Sextillis) ให้เป็นออกัส (August) แล้วก็เพิ่มให้เดือนนี้มี 324 ชั่วโมงพอๆกับเดือนของพ่อบุญธรรม (July) โดยลดก.พ.ให้เหลือแค่ 28 วันในปีธรรมดาสุรทิน รวมทั้ง 29 วันในปีอธิกสุรทินนั่นเอง

อธิกวาร

อธิกวาร เป็นคำที่ชาวไทยยุคใหม่บางทีอาจไม่คุ้นเคยเนื่องจากเกี่ยวกับปฏิทินแบบจันทรคติ ซึ่งปัจจุบันนี้เลิกใช้ อย่างเป็นทางการแล้วในสังคมไทย แต่ถ้าพวกเรารู้เรื่องที่มาหรือเหตุผล ของการเพิ่มวันเป็นปีอธิกสุรทิน ก็อาจจะไม่ยากนักที่จะรู้เรื่องเหตุผล ของการเพิ่มเดือนหรือเพิ่มวันเข้าไปในปฏิทิน ทางจันทรคติด้วยเหมือนกัน

เดือนอธิกมาส

เดือนอธิกมาส คือ เดือนที่มากขึ้นในปีจันทรคติ เป็นในปีนั้นมี 13 เดือน มีเดือน 8 สองครั้ง ต้นสายปลายเหตุที่จำต้องเพิ่มเดือน 8 เข้าไปอีก 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่นในปีนี้ (พุทธศักราช 2545) ก็เพื่อปฏิทินทางจันทรคติเปรียบเทียบได้กับปฏิทินทางสุริยคติได้ jokergame

โดยปริมาณวันไม่ต่างอะไรกันมากเกินความจำเป็น ปฏิทินบางฉบับเรียกปีที่มีเดือนอธิกมาสหรือปีที่มีเดือน 8 สองครั้งว่า “ปีเดือนอธิกมาส” แล้วก็เรียกปีที่มีเดือน 8 ครั้งเดียวว่า ปีธรรมดามาส

อธิกวาร

อธิกวาร หมายความว่าวันที่มากขึ้นในปีจันทรคติ เป็นในปีนั้นเดือน 7 เป็นเดือนเต็มมี 30 วัน เหมือนปกติเดือนที่เป็นเลขคี่ ในปฏิทินทางจันทรคติจะเป็นเดือนขาด มี 29 วัน และก็เดือนเลขคู่เป็นเดือนเต็มมี 30 วัน

แต่ว่าด้วยเหตุผลลักษณะเดียวกันกับการเพิ่มเดือนเป็นเดือนอธิกมาส ในรอบราว 5 ปฏิทินทางจันทรคติซึ่งแม้ว่าจะมีเดือนอธิกมาสแล้ว

แม้กระนั้นก็จะมีปริมาณวัน แตกต่างจากปฏิทินทางสุริยคติอยู่อีกหนึ่งวัน ก็เลยจำต้องเพิ่มเสีย เพื่อเสมอกัน โดยเพิ่มวันเข้าไป ในเดือน 7 ทำให้เดือน 7 ในปีนั้นมี 30 วัน วันสุดท้ายของเดือน 7 ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นวันแรม 15 เย็นแทนที่จะเป็นวันแรม 14 เย็นเสมือนเดือนขาดทั่ว ๆ ไป วันที่เพิ่มเข้าไปนี้เรียกว่า อธิกวาร ปีที่มีอธิกวารเรียกว่า “ปีอธิกวาร” ที่ไม่มีเรียกว่า “ปีธรรมดาวาร”

คำอีกทั้งสามคำที่ได้ชี้แจง ไปนั้นชี้ให้เห็นว่าชาวไทยมีระบบระเบียบสำหรับเพื่อการนับแล้วก็การคำนวณวันเดือนปี ที่น่าดึงดูด (อธิก-) ทำให้ชาวไทยสามารถรู้เรื่องความคล้ายรวมทั้งความมีส่วนร่วมกันของความคิดทั้งยัง สามประการได้อย่างดีเยี่ยม สล็อต

ปฏิทินเกรโกเรียน

ในปฏิทินเกรโกเรียน ปฏิทินมาตรฐานตอนนี้ในส่วนมากของโลก ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่หารด้วย 4 พอดีเป็นส่วนมาก ในปีอธิกสุรทินแต่ละปีนั้น ก.พ.มี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วัน การเพิ่มวันเข้าไปในปฏิทินทุกสี่ปีเพื่อทดแทนตามเรื่องจริงที่ว่าช่วงเวลา 365 วันนั้นสั้นกว่าปีสุริยคติเกือบจะ 6 ชั่วโมง

ข้องดเว้นบางประการต่อกฎนี้มีว่า เพราะเหตุว่าช่วงเวลาของปีสุริยคติน้อยกว่า 365.25 วันนิดหน่อย ก็เลยกำหนดให้ปีที่หารด้วย 100 พอดีไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน แม้กระนั้นเว้นเสียแต่ปีที่หารด้วย 400 พอดี

ดังเช่นว่า คริสต์ศักราช 1600 แล้วก็ 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน แม้กระนั้น คริสต์ศักราช 1700, 1800 แล้วก็ 1900 ไม่ใช่ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงเวลาสองสหัสวรรษ จะมีปีอธิกสุรทิน 485 ปี โดยกฎนี้ ปริมาณวันเฉลี่ยของแต่ละปีจะพอๆกับ 365.2425 หรือพอๆกับ 365 วัน 5 ชั่วโมง 49 นาที 12 วินาที

ปฏิทินเกรโกเรียน ถูกดีไซน์มาเพื่อรักษาวสันตวิษุวัตให้ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ 21 มี.ค. ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์ (ซึ่งฉลองในวันอาทิตย์ข้างหลังคืนจันทร์เพ็ญซึ่งตรงกับหรือข้างหลังวันที่ 21 มี.ค.) ปีวสันตวิษุวัตนั้นมีโดยประมาณ 365.242374 วัน (และก็กำลังมากขึ้นทีละเล็กละน้อย) PS5

ปฏิทินจูเลียนแก้ไข

ในปฏิทินจูเลียนแก้ไข (Revised Julian calendar) เพิ่มวันพิเศษเข้าไปในก.พ.ในปีที่หารด้วย 4 พอดี ละเว้นปีที่หารด้วย 100 พอดีและก็หารด้วย 900 แล้วไม่เหลือเศษเป็น 200 หรือ 600 กฎนี้ตกลงกันด้วยกฎสำหรับปฏิทินเกรโกเรียนจนกระทั่ง คริสต์ศักราช 2799

ปีแรกที่วันที่ในปฏิทินจูเลียนเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทินเกรโกเรียนจะเป็น คริสต์ศักราช 2800 เพราะเหตุว่าจะเป็นปีอธิกสุรทินในปฏิทินเกรโกเรียน แต่ว่าไม่เป็นในปฏิทินจูเลียน เปลี่ยนแปลงกฎนี้ ทำให้หนึ่งปีเฉลี่ยมี 365.242222 วัน ซึ่งเป็นการราว ๆ ที่ดีเลิศสำหรับปีสุริยคติโดยเฉลี่ย

แม้กระนั้น ด้วยเหตุว่าปีวสันตวิษุวัตยาวกว่านิดหน่อย ปฏิทินจูเลียน ปรับแต่งก็เลยไม่ดีพอๆกับปฏิทินเกรโกเรียนสำหรับเพื่อการรักษาวสันตวิษุวัตให้ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ 21 เดือนมีนาคม Slot

อัพเดทล่าสุด : 9 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)