กยศ. กองทุนสำหรับการให้โอกาส

กยศ. กองทุนสำหรับการให้โอกาส
กยศ. กองทุนสำหรับการให้โอกาส

กยศ. กองทุนสำหรับการให้โอกาส

กยศ. กองทุนสำหรับการให้โอกาส การศึกษา คือ พื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยรวม ให้ดีขึ้นในอนาคต แต่ความยากจน กลับกีดกันเยาวชนบางส่วน ออกจากระบบการศึกษา เมื่อผู้ปกครองไม่มีรายได้มากพอ ที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน เด็กไทยจำนวนไม่น้อย จึงไม่สามารถเรียนต่อ ในระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย การสูญเสียโอกาสทางการศึกษา ของเยาวชน ซึ่งก็เปรียบเหมือนการสูญเสีย โอกาสของประเทศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงหยิบยื่นโอกาสนั้น ให้กับเยาวชนอีกครั้ง เพราะเชื่อว่า การลงทุนในการศึกษาจะนำไปสู่การเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนในอนาคต slotxo

กยศ. คืออะไร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือที่รู้จักและเรียกกันสั้น ๆ ว่า กยศ. เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา และค่าครองชีพให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย หรือศึกษาในสาขา ที่เป็นความต้องการหลัก ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญ และสายอาชีพ joker อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย ระหว่างศึกษาอยู่ แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยจะต้องชำระหนี้คืน เมื่อจบการศึกษาแล้ว

กองทุนที่บริหารด้วยใจและระบบ

คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวถึงความตั้งมั่นในการทำงานของกองทุนนี้ว่า “กยศ. กำเนิดจากคำว่า การให้โอกาส เพราะคนส่วนหนึ่งยากจน จึงขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษา กยศ. จะช่วยให้โอกาสนั้น แล้วความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป เราจะเป็นหลักประกันให้กับเด็กทุกคนที่ขาดแคลนในประเทศนี้ ขอให้มั่นใจว่าเรามีเงินให้กู้เรียนได้อย่าง เพียงพอ” pg slot

หากมองย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของ กยศ. ในปี 2538 ด้วยทุนประเดิมจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 3 พันล้านบาทเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี และดำเนินการต่อเนื่องมา จนถึงวันนี้กลายเป็นกองทุนหมุนเวียนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลอีกต่อไป ในเวลากว่า 10 ปี ได้ปล่อยกู้ให้กับเยาวชนมากกว่า 5.7 ล้านคนด้วยเงินให้กู้ประมาณ 6 แสนล้านบาท สร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ได้ขยายกรอบการให้กู้มากขึ้นถึง 37,000 ล้านบาทโดยไม่จำกัดโควตาจำนวนผู้กู้

การที่กองทุนสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะมีคนที่เรียนจบกลับมาชำระหนี้มากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการที่ทำให้ กยศ. มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีได้

“ความยากของการบริหารกองทุนคือ เราเป็นหน่วยงานของรัฐ เงินที่เราจะให้โอกาสกับเด็ก ๆ ก็เป็นของรัฐ ฉะนั้น เราต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่เอาเงินไปทำอะไรที่ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งถ้าเป็นสถาบันการเงินจะให้กู้โดยมีวัตถุประสงค์คือกำไร แต่เราไม่ได้แสวงหากำไร กองทุน กยศ. เน้นคำว่าให้โอกาสกับคน” สล็อต

อุปสรรคของการเก็บหนี้มี 3 เหตุผลคือ  ความยากจน แม้บางคนจะใช้เงินกู้จาก กยศ. จนเรียนจบไปแล้ว แต่ก็ยังก้าวไม่พ้นความยากจน นอกจากนี้ ขาดวินัยทางการเงิน แม้ว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ แต่กลับนำเงินที่มีไปซื้อของอย่างอื่น เช่น รถหรือบ้าน แล้วเลือกผ่อนชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงกว่าแต่ละเลยหนี้ กยศ. ที่มีดอกเบี้ยน้อยมากเพียงร้อยละ 1 ต่อปี และชำระหนี้เพียงปีละครั้งเท่านั้น และเหตุผลสุดท้าย คือ เป็นกลุ่มคนที่

 ดังนั้น การบริหารกองทุนจึงต้องใช้ทั้ง “ใจ” ทำงานเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ไปจนถึงสร้าง “ระบบ” ที่เอื้อให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อมีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลลูกหนี้ได้ สิ่งที่ กยศ. ทำคือ ทำระบบ หักเงินเดือน ที่ช่วยให้ลูกหนี้สามารถจ่ายหนี้ได้ตรงเวลา ในปี 2562 จึงมีเงินชำระหนี้เข้ามาสูงสุดในรอบ 10 ปี คือกว่า 3 หมื่นล้านบาท UFABET

“วันนี้เราเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนน้อง ๆ ที่กู้ กยศ. และอยู่ระหว่าง ชำระหนี้ประมาณ 4 ล้านคน เมื่อเรียนจบแล้วเข้าไปทำงาน ในระบบราชการและบริษัทเอกชนประมาณ 1.6 ล้านคน นายจ้างเขาก็จะหักเงินเดือนส่งให้กองทุนผ่านทางกรมสรรพากร ซึ่งตอนนี้หักเงินเดือนไปแล้วประมาณ 9 แสนคน”

ขณะเดียวกัน กยศ. ก็ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินได้เรียนรู้หลักสูตรเงินทองต้องวางแผนผ่านระบบ e-learning เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และมีเทคนิคการจัดการเงินอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกำหนด

นโยบายผ่อนผันช่วงวิกฤติโควิด 19

เป็นเรื่องน่ายินดี ที่ในวันนี้รุ่นพี่ ที่ส่งมอบโอกาสคืน มีจำนวนมากขึ้น ทำให้แม้ในปีนี้เราจะเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ตัวเลขการชำระหนี้คืนกลับลดลงเพียงร้อยละ 10 จากปีที่แล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤติ ทำให้หลายคนตกงาน หรือถูกลดเงินเดือนจนไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ กยศ. ก็ได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมหลายทางด้วยกัน นารูโตะ

มาตรการแรก ลดเบี้ยปรับจากร้อยละ 7.5 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้ยืมและยังไม่ถูกดำเนินคดี แต่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด กองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมเป็นการชั่วคราว

มาตรการที่สอง ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน กองทุนจะปรับลด จำนวนเงินที่แจ้ง ให้หักเงินเดือน เพื่อชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชน จากจำนวนเงินที่เคยแจ้งหัก เป็นแจ้งให้นายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกราย ๆ ละ 10 บาท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่สาม ลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว โดยขยายระยะเวลา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดเบี้ยปรับร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

มาตรการที่สี่ พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีสถานะยังไม่ถูกดำเนินคดี โดยยื่นคำขอรับสิทธิถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

มาตรการที่ห้า ผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ครั้งละ 1 ปีไม่เกิน 2 ครั้ง หรือกรณีที่มีรายได้ถดถอย สามารถขอผ่อนผัน ให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ได้ตั้งแต่ 1.5 – 2.5 เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิม

และมาตรการที่หก งดการขายทอดตลาด และชะลอการบังคับคดีเป็นการชั่วคราว Slot

อัพเดทล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)